Tour To Bangladesh
  Parks in Bangladesh
4. Himchari National Park10. Foy's Lake Park (Chittagong, Bangladesh)
16. Castle Park (Naogaon, Bangladesh)
 
PARKS IN DHAKA CITY CORPORATION
Name of DCC Parks
1. Banani Children Park, Block- D
2. Banani Children Park, Block- C
3. Banani Children Park, Block- G
4. Banani Children Park, Block- F
5. Banani Lake Park
6. Kamal Ataturk Park
7. Baridhra Park
8. Baridhara Nursery Park
9. Gulshan Tank Park
10. Gulshan Central Park
11. Gulshan Taltola Park
12. Gulshan Chowrasta Park
13. Bahadurshah Park
14. Saydabad Children Park
15. Samibag Children Park
16. Gulistan Children Park
17. Sirajudullah Park
18. Jagonnath Shah Road Park
19. Hazaribagh Park
20. Nowabgonj Park
21. Shamoli Park
22. Shahid Sakil Park
23. Shiya Masjid Park
24. Mohammadpur Iqbal Road Park
25. Shamoli Children Park
26. Kawran Bazar Park
27. Farm Gate Triangle Park
28. Panthokunja Park
29. Kalabagan Lake Circus Park
30. Majed Sarder Park
31. Malitola Park
32. Bongshal Triangle Park
33. Pallobi Vhildren Park
34. Udbid Uddan
35. Narinda Children Park
36. Bosiruddin Darder Park
37. Khilgaon Children Park
38. Outfall Staff Quarter Children Park
39. No l Circular Park
40. Motijheel Park
41. Gulshan Wonder Land Children Park
42. Usmani Uddan

© Copyright 2008-2014 | Home | About Us | Contact Us
Tour To Bangladesh is The Largest Tourism Information Provider Site in Bangladesh